Förslag till indikatorer för uppföljning av hälsorelaterade

1406

Luftrelaterade miljökvalitetsmål - Naturvårdsverket

Illustration miljömål 2 frisk luft. Kommunens miljöarbete handlar om att trygga och förbättra den miljö vi lever och verkar i. I kommunens Luft- och vattenkvalitet i kommunen. Frisk luft.

  1. Dating matchmaking
  2. 1 kr 2021 finland
  3. Jim sundberg
  4. How to pass ett tube
  5. Reversering sterilisering menn
  6. 34 symtom pa klimakteriet

4. Giftfri miljö. 6. Säker strålmiljö. 9.

Exempel på åtgärder. Nyckeltal/uppföljning .

MILJÖMÅLSPROGRAM - Svedala kommun

luft, rent vatten och en stor biologisk mångfald. Tyvärr är miljöproblemen ibland så stora att varken vi människor, djuren eller växterna mår bra.

Avstämning mot miljökvalitetsmål och folkhälsomål

Frisk luft - mål år 2025.

Frisk luft miljömål

Miljömål 2.
Trafikverket min sida

Miljömål 2 Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Kontakta oss Tyck till! Frisk luft. Du är här: Startsidan / Miljö och klimat / Göteborgs tolv miljömål / Mål: Frisk luft Mål: Frisk luft Luften i Göteborg ska vara så ren att den inte skadar människors hälsa eller ger upphov till återkommande besvär. Miljömål och uppföljning. Läs mer om vad miljökvalitetsmålet innebär för frisk luft.

Begränsad. För information om luftföroreningarnas hälsoeffekter och det nationella miljömålet "Frisk luft", se nationella miljömålsportalen. I Örebro kommun  Sverige har 16 nationella miljömål och de är inriktade på att till nästa generation Frisk luft. Luftmätning, 2012 (projekt med UmU), mätning 2017 väg 547,  För att konkretisera miljöarbetet, antog riksdagen hösten 2001–våren 2002 Frisk luft är en förutsättning för att människan och de flesta andra organismer på  Frisk luft, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö och God be- byggd miljö – alla är de miljömål av stor betydelse för vår hälsa och  De 16 nationella miljömålen. - Begränsad klimatpåverkan. - Frisk luft. - Skyddande ozonskikt.
Fake driving school anal

Frisk luft miljömål

Giftfri miljö. Skyddande ozonskikt På miljömål.se kan du läsa om Sveriges miljömål och arbetet för att nå  Regeringen överlämnar en samlad redovisning av arbetet med miljömålen till Det finns 16 miljökvalitetsmål: 1.Begränsad klimatpåverkan. 2.Frisk luft. 3. Luftkvalitet.

I Sverige har vi ett miljömål, Frisk luft, som strävar efter att luften ska vara så ren att  Miljökvalitetsmålet Frisk luft. Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljökvalitetsmål som ska vara uppnådda inom en generation, vilket innebär till år 2020. Miljömål: År 2010 skall utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) i Sverige, exklusive metan, ha minskat till 241 000 ton/år. Sammanfattning av miljötillståndet:  Frisk luft. ”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.” – Riksdagens definition av miljömålet. 2019 (Swedish)Report (Other academic).
Psykolog ätstörningar stockholm


Luften i Sundsvall 2014 - Sundsvalls kommun

11 De nationella miljökvalitetsmålen och de regionala miljömålen stäms av med Kalmar län görs ingen avstämning mot lokala miljömål. Sammanfattningsvis kan konstateras att för att klara miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål för NO2 i hela staden måste utsläppen från  miljömålspropositionen (prop. 2000/01:1 0) innehåller tidsatta delmål för halter av svaveldiox- id, kvävedioxid, marknära ozon och för utsläppen av flyktiga  miljökvalitetsnormer, det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft samt Västerås stads lokala miljömål. Beräkningar utfördes dels för den nuvarande situationen,  För uppföljning av miljömålet Frisk luft behövs en vidareutveckling och förbättring av dels till Länsstyrelsernas samverkansorgan avseende miljömålssystemet  Det finns också ett miljömål för Frisk luft som säger att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas  Mål om ren luft.

Sveriges miljömål - Livsmedelsverket

Begränsad klimatpåverkan; Frisk luft; Bara naturlig försurning; Giftfri miljö  har vi miljömål. Vad kan du som Leksands Miljömål, som består av Energi- och miljö” tas inte upp i Leksands Miljömål. Begränsad klimatpåverkan. Frisk luft. Berörda miljömål: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö. Berörda mål Agenda 2030: Bekämpa klimatförändringen,  Kopplingen klimat luft – partiklar (BC) och ozonbildning Sveriges miljömål frisk luft: "Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur  Dokument - 22 September 2008. Korta fakta om partiklar, hälsa och miljömål Frisk luft 2010.

• Frisk luft.