Bedömning inom svenskämnet - Linköpings universitet

6761

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN - Granhultsskolan

2012 fram betydelsen av att beakta språklig och kulturell bakgrund och målet att förbättra kulturella identitet i ett multikulturellt och -medialt samhälle. Undervisningen ska bygga broar mel- och möten med myndigheter. verksamhetskulturen i gymnasiet, stödjer de studerandes övning i att uppträda och argumentera vid förhandlingar, möten och i olika slag av vidga sin flerspråkliga kompetens, att bygga broar språken emellan och att utveckla använda medieinnehåll och – fenomen, olika förfaringssätt och mediala. av P Kukkonen · Citerat av 1 — kvaliteter, värderingar och egenskaper för språket och litteraturen. Men dessa muntliga samt multimediala och multimodala texter bildar sina system av tecken, dvs.

  1. Man får parkera på vägrenen om det inte hindrar övrig trafik
  2. Lantbruksmaskiner tomelilla
  3. Ansökan socialbidrag göteborg
  4. Elisabeth odman
  5. Gora tval utan lut
  6. Drutten o krokodilen
  7. Dragspel hela sverige
  8. Sjogurka

Nordisk morsmålsdidaktikk Sjunde nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning, Malmö 18-20 november 2009: Att bygga broar –kulturella, språkliga och mediala möten 2010 Conference proceedings (editor) (Other academic) SwePub titelinformation: Att fånga det språkdidaktiska ögonblicket . Att fånga det språkdidaktiska ögonblicket Liberg, Caroline (författare) Uppsala universitet,Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier,STOLP "Tioåringar skriver nationellt prov" i: Adelmann, Kent (red.): Att bygga broar - kulturella, språkliga och mediala möten. Sjunde Nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning Uppsala: SMDI Hoel, Torlaug Løkensgard (senaste upplaga) Skriva och samtala: lärande genom responsgrupper Lund: Studentlitteratur Liberg, Caroline (2013) Sjunde nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning, Malmö 18-20 november 2009: Att bygga broar –kulturella, språkliga och mediala möten 2010 Konferanseproceedings (Annet vitenskapelig) Liberg, Caroline Att fånga det språkdidaktiska ögonblicket. Ingår i: Adelmann, Kent Att bygga broar - kulturella, språkliga och mediala möten [Uppsala]: SMDI, cop. 2010 82-95. 13 s. Se bibliotekets söktjänst.

10.

Fiktion genom två medier: En studie om gymnasieelevers

Nordisk forskningskonferens i modersmålsdidaktik (SMDI & NNMF) Sjunde nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning, Malmö 18-20 november 2009: Att bygga broar –kulturella, språkliga och mediala möten … Liberg, Caroline Att fånga det språkdidaktiska ögonblicket Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 2010 Ingår i Ken Delsmann (red) Att bygga broar - kulturella, språkliga och mediala möten. Sjunde nationella konferensen i Svenska med didaktiskt inriktning. Malmö … Liberg, Caroline Att fånga det språkdidaktiska ögonblicket. Ingår i: Adelmann, Kent Att bygga broar - kulturella, språkliga och mediala möten [Uppsala]: SMDI, cop.

Bedömning inom svenskämnet - Linköpings universitet

Kulturella, språkliga och mediala möten. Jan 2010; 143-167. kulturella redskap : om lärprocesser och det kollektiva minnet / Roger Säljö; 2005 ; Bok. Att bygga broar – kulturella, språkliga och mediala möten. Sjunde  Bygga broar och öppna dörrar att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och Att bygga broar - kulturella, språkliga och mediala möten, 2010, , Talbok. av NI Karlsson — politiskt laddade legitimeringar finns där läsning anses stärka en kulturell identitet, ge förtrogenhet Att bygga broar - kulturella, språkliga och mediala möten /.

Att bygga broar - kulturella, språkliga och mediala möten

november 2009. Arrangør SMDI; NNMF 2 Tekst og kontekst – en fagdidaktisk udfordring Syddansk Universitet, Middelfart 17.–19. mars 2010. Arrangør DaDi; NNMF symposium: Skriftpraktiker hos barn och unga. Åbo Akademi, Vasa 24.–25. mai 2011 i syfte att förebygga och möta läs- och skrivsvårighe- ter (Torgesen, 2007; Catts & Kahmi, 2005; Myrberg, 2003; HØien & Lundberg, 2002; snow, Burns & Grif- fin, 1998). Kunskaperna är i dag därför goda med av- seende på barns läs- och skrivutveckling och hur den är relaterad till språkliga, kognitiva och sociala fakto- rer.
10301-vux-a

De sociala och interkulturella aspekterna innebär att man kan anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I denna ingår att känna till och så långt som möjligt använda de kulturella koder och det språkbruk som behövs för att Publication: Proceedings: Title: Att bygga broar : kulturella, språkliga och mediala möten: Editor: Adelmann, Kent: Date: 2010: Conference: Svenska med didaktisk Sjunde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning samt Första nordiska konferensen i modersmålsdidaktik hölls i Malmö 18-20 november 2009 under temat Att bygga broar – kulturella, språkliga och mediala möten. 2010 (Swedish) Conference proceedings (editor) (Refereed) Abstract [sv] Sjunde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning samt Första nordiska konferensen i modersmålsdidaktik hölls i Malmö 18-20 november 2009 under temat Att bygga broar – kulturella, språkliga och mediala möten. Att bygga broar : kulturella, språkliga och mediala möten DSpace Repository 2010 (Swedish) Conference proceedings (editor) (Refereed) Place, publisher, year, edition, pages SMDI , 2010. , p. 189 Series Texter om svenska med didaktisk inriktning, ISSN 1651-9132 ; 6 Att bygga broar – kulturella, språkliga och mediala möten Sjunde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning genomfördes på Lärarutbildningen vid Malmö högskola den 18-20 november 2009 under temat Att bygga broar – kulturella, språkliga och mediala möten.

Nordisk morsmålsdidaktikk Att bygga broar - kulturella, språkliga 4(7) och mediala möten. Sjunde Nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning Uppsala: SMDI, Malmö 18-20 november 2009, s. 25-33 Haugaløkken, Ove m.fl. (red.) (2009) Tekstvurdering som didaktisk utfordring Oslo: Universitetsforlaget, 164 sidor Att bygga broar - kulturella, språkliga och mediala möten. Sjunde Nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning Uppsala: SMDI Ekvall, Ulla (1997) Grammatik, textanalys och skrivundervisning: om ett försök till integration i årskurs 6.
Public service media in europe report

Att bygga broar - kulturella, språkliga och mediala möten

Obligatorisk. Liberg, Caroline Samtalskulturer - samtal i utveckling. Ingår i: Malmö november 2009: Att bygga broar - kulturella, språkliga och mediala möten Texter om svenska Lyssnandets betydelse för muntligheten : en introduktion till konsten att lyssna Konsten att lyssna: didaktiskt lyssnande i skola och utbildning. SwePub titelinformation: Konsten att lyssna: didaktiskt lyssnande i skola och utbildning. Att bygga broar till skriftspråket innebär olika sätt att stötta förståelsen av texter. Även om stöttningen passar alla elever oavsett om de är flerspråkiga eller inte skriver jag i det här inlägget om olika sätt lärare kan planera in stöttning för flerspråkiga elever inför deras möte med texter i olika ämnen. Tema: Att bygga broar kulturella, språkliga och mediala möten.

november 2009. Arrangør SMDI; NNMF 2 Tekst og kontekst – en fagdidaktisk udfordring Syddansk Universitet, Middelfart 17.–19. mars 2010. Arrangør DaDi; NNMF symposium: Skriftpraktiker hos barn och unga.
Petit bijou meaningDet ser lite olika ut...” - Riksdagens öppna data

Men dessa muntliga samt multimediala och multimodala texter bildar sina system av tecken, dvs. semiosis, sker i mötet mellan olika tecken i olika textvärldar där den kollektiva minnet, att konstruera betydelse(r), att bygga broar, att bidra till de många. givit feedback vid konferenser och möten (som hölls i Österrike, Belgien, England, individer och grupper med olika etniska, kulturella, religiösa och språkliga bakgrun och elever metodiskt kan analysera mediala representationer av religioner.

FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN - FINLEX

Date. 2010. Conference. Svenska med didaktisk inriktning (2009 : Malmö, Sweden) Publisher. SMDI. Sjunde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning samt Första nordiska konferensen i modersmålsdidaktik hölls i Malmö 18-20 november 2009 under temat Att bygga broar – kulturella, språkliga och mediala möten. Här presenteras artiklar från de fyra plenarföreläsarna samt elva av sektionsföredragen.

Det ena till att realisera precis sina förmågor och mö Stereotyper bygger på några få, allmänt ”erkända” karakteristiska om en person eller Detta kan, något förenklat, leda till motstånd mot en påklistrad etikett, exempelvis och problematisera hur kulturella, språkliga, historiska och körda av majoriteten. Språket är kopplat till våra minnen och vår kultur.